strona główna / KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Admira sp. o.o., 90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 1 lok. 4.23 (dalej jako „ADO”).

 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem biuro@admirafarm.com.pl.

 3. W formularzu kontaktowym dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach kontaktowych, nawiązania współpracy oraz w celach oferowania innych usług marketingowych lub promocyjnych przez ww. administratora danych osobowych.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się lub świadczenia usługi.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.